The Effects Of Global Economic Crisis of 2008 to Financial Statements and Liquidity Ratios Which Companies are Settled In BIST Energy Sector (2005-2013 Term Review)

Selcuk Kendirli, Muhammet Cankaya, Altug Cagatay

Abstract


Abstract. Aim of this study is to compare and analyze whether the 2008 global economic crisis affected the balance of the energy companies which are listed in the İstanbul Stock Exchange and have shown continuity in 2005-2013 period by using a variety of analyzing methods. Companies that demonstrate continuity between the years 2005-2013 were not assessed in this study. Horizontal and vertical analyses were made on the financial statements of the companies which are evaluated and liquidity ratios were assessed. As a result of the analysis the companies have been found to be affected to different degrees by the crisis.


Keywords


Financial Crisis, Balance Sheets, Financial Analysis

Full Text:

PDF

References


REFERENCES

BERBEROĞLU, B. (2011). 2008 Global Krizinin Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki Etkilerinin Kümeleme Analizi İle İncelenmesi.

EĞİLMEZ, M. (2011), “Küresel Finans Krizi”, Piyasa Sisteminin Eleştirisi içinde Edt, Saadet ÖZKAL, Remzi Kitabevi A.Ş., İstanbul, ss: 42-43

GÜMÜŞ, F. B.,ve AYDEMİR, L. (2014). 2008 Küresel Finans Krizinin Sektörel Bazda Şirket Bilançolarına Etkilerinin Analizi. İşletme Bilimi Dergisi, 2(1), 37-64.

IŞIK, E. (2011), “2008 Küresel Finansal Krizin İşletmelerin Çalışma Sermayeleri Üzerindeki Etkilerinin Oranlar Aracılığı ile Tespiti, İMKB’ de bir araştırma” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi (Çevrimiçi), https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

ÖZTÜRK, S., ve GÖVDERE, B. (2010). Küresel Finansal Kriz Ve Türkiye Ekonomisine Etkileri The Effects Of The Global Fınancıal Crısıs And Turkısh Economy.

TERZİ, N. (2009) ; “Hedge Fonlar: Küresel Finans Piyasalarının Gizemli Oyuncuları” Beta yayınları; Mart, İstanbul.

YILDIRIM, S. (2010). 2008 Yılı Küresel Ekonomi Krizinin Dünya ve Türkiye Ekonomisine Etkileri. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(18), 47-55.

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/29470/1/MPRA_paper_29470.pdf Erişim Tarihi: 12.11.2014

http://www.bilgaz.net/dosyalar/OranAnalizi.pdf Erişim Tarihi: 14.11.2014

http://www.denizmortgage.com.tr/mortgage_nedir/ Erişim Tarihi: 18.11.2014
DOI: https://doi.org/10.26458/jedep.v6i1.521

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Selcuk Kendirli, Muhammet Cankaya, Altug Cagatay

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


INDEXING

 

Environmental Science Journals,<br /> Natural Science Journals, SciTech Journals, Illustrata: Natural Science ICV 2015: 81.51DOAJREPEC   citefactor researcherid ECONBIZ ERIHPLUS     Sherpa" researchbib Gale Base    

Ulrichs     Stanford    

cornelniv    oclc     Toc     google
    ez3     ilinois sjif ohs 
Administred: Rocsana B. Manea Tonis

http://icourses.wix.com/itmk 

.