KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A STRATEGIC BUSINESS RESOURCE

Eugen Ghiorghita, Adam Grzegorczyk

Abstract


The development of a knowledge-based economy means that today's businesses face many of the new challenges of adapting to the changing environment. Since the early 1990s, knowledge management became not only an academic discipline, but more than that, an effective way to assure the continuous improvement of the organization.  The search for competitive advantages led companies to focus on the complex philosophy of intellectual capital and its connected concepts: human capital, structural capital, organizational capital, intellectual property, and last but not least, relational capital. The present article puts forward a short insight into the complexity of the ever changing and evolving system of knowledge management various concepts.

 


Keywords


knowledge management, intangible assets, intellectual capital, intellectual property, structural capital, customer capital

Full Text:

PDF HTML

References


A. Błaszczuk, J. Brdulak, M. Guzik, A. Pawlaczuk, Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach [Knowledge Management in Polish Companies], Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003 p. 13.

A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą: koncepcja i narzędzia, Dyfin, Warszawa 2007, p.24-25, A. Knap-Stefaniuk, Ludzie-bezcenny kapitał, „Zarządzanie Zmianami”, 2004, nr 1 p. 23.

Walczak W., „Własność intelektualna - cenne niematerialne aktywa organizacji”, E-mentor nr. 2 (39)/2011.

A. Sopińska, Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa SGH, Warszawa 2008, p. 101-104.

P. Wachowiak (red.), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, p. 43-44.

Ibidem, p. 43-44.

E. Skrzypek (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, p. 101.

A. Błaszczuk [et al.], op. cit., p. 73.

Ibidem.

A. Sopińska, op. cit., p. 102; K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005, p. 132.

A. Sopińska, op. cit., p. 102; K. Perechuda (red.), op. cit., p. 133.

A. Sopińska, op. cit., p. 101; E. Skrzypek (red.), op. cit., p. 184.

A. Sopińska, op. cit., p. 102; K. Perechuda (red.), op. cit., p. 132.

K. Perechuda (red.), op. cit., p. 133.

Ibidem, p. 130, 132.

Ibidem, p. 133.

P. Wachowiak (red.), op. cit., p. 43-44.

B. Kaczmarek, W. Walczak, Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2009 p. 233.

A. Sopińska, op. cit., p. 103.

K. Perechuda (red.), op. cit., p. 134; A. Sopińska, op. cit., p 103-104.

A. Sopińska, op. cit., p. 103-104.

A. Szczygielska, Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 200., p. 13.

B. Kaczmarek, W. Walczak, op. cit., p. 243.

K. Perechuda (red.), op. cit., p. 134.

A. Sopińska, op. cit., p. 104.

K. Perechuda (red.), op. cit., p. 136; M. Juchnowicz (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy; Difin, Warszawa 2007, p. 31. S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny: spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006 [et al.], p. 82.

P. Wachowiak (red.), op. cit., p. 45; K. Leja (red.), Zarządzanie wiedzą: wybrane problemy, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2006, p. 103; K. Perechuda (red.), op. cit., p. 136.

D. Jemielniak, A. K. Koźmiński (red.), op. cit., p 277-278.

B. Kaczmarek, W. Walczak, op. cit., p. 250; S. Kasiewicz [et al.], op. cit., p 82-83; K. Perechuda (red.), op. cit., p. 136.

B. Kaczmarek, W. Walczak, op. cit., p. 250.

K. Leja (red.), op. cit., p. 103.

K. Perechuda (red.), op. cit., p. 136.

S. Kasiewicz [et al.], op. cit., p 82-83; P. Wachowiak, op. cit., p. 45; K. Perechuda (red.), op. cit., p. 136-137.

K. Leja (red.), op. cit., p. 103.

P. Wachowiak (red.), op. cit.

K. Perechuda (red.), op. cit., p. 136.

M.J. Stankiewicz (red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” Toruń 2006, p. 151.

K. Leja (red.), op. cit., P. Wachowiak (red.), op. cit.

P. Wachowiak (red.), op. cit.; K. Leja (red.), op. cit.; A. Błaszczuk [et al.], op. cit., p 74-75.

Ibidem.

Ibidem.

K. Perechuda (red.), op. cit.

B. Kaczmarek, W. Walczak, op. cit., p. 2

P. Wachowiak (red.), op. cit. p. 123

W. Kotarba, Ochrona własności intelektualnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012, p.110

M. Nycz, M.L. Owoc, (red.), Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, p. 67..
DOI: https://doi.org/10.26458/jedep.v6i2.536

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Eugen Ghiorghita

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


INDEXING

 

Environmental Science Journals,<br /> Natural Science Journals, SciTech Journals, Illustrata: Natural Science ICV 2015: 81.51DOAJREPEC   citefactor researcherid ECONBIZ ERIHPLUS     Sherpa" researchbib Gale Base    

Ulrichs     Stanford    

cornelniv    oclc     Toc     google
    ez3     ilinois sjif ohs 
Administred: Rocsana B. Manea Tonis

http://icourses.wix.com/itmk 

.