The municipality as a source of information?

Roman Vavrek, Ivana Kravčáková Vozárová, Martina Cehlárová, Ivana Ondrijová

Abstract


The municipality as an entity of the local government and disposes defined rights and obligations, which are governed by the special regulations. In accordance with Act no. 211/2000 Coll. on free access to information, the municipality is mandatory publish and make available information that this Act also more specify. This paper focuses on availability of information from websites or other available sources. The basic set was represented by 91 municipalities of Prešov district, in which were surveyed a total of 75 data (6 identification and 69 financial). Within the implemented questioning, we can conclude especially the availability of identification data, for which there are multiple sources (eg. number of inhabitants). Overall, however, the municipalities did not provide the requested information, when up to 27 municipalities did not provide more than 5 data (including 3 identification). One of the outcomes is also a proving of small correlation between the volume of data obtained from the municipality and the number of its inhabitants, respectively the distance from the district town.


Keywords


municipality, Act no. 211/2000 Coll., data, availability

Full Text:

PDF HTML

References


E. Císařová, and J. Pavel. Průvodce komunálními rozpočty aneb jak může informovaný občan střežit obecní pokladnu. Praha: Transparency International, 2008. 94 p. ISBN 978-80-87123-06-5.

S. Kadečka. Kapitoly ze správniho práva III – Organizace veřejné správy. ASPI – LIT20486CZ, 2003.

J. Kadeřábková, and J. Peková. Územní samospráva – udržitelný rozvoj a finance. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 300 p. ISBN 978-80-7357-910-4.

Z. Koudelka. OBCE A KRAJE podľa reformy veřejné správy v roce 2000. Praha: LINDE PRAHA, 2000. 228 p. ISBN 80-7201-250-9.

D. Markechová, B. Stehlíková, and B. Tirpáková. Štatistické metódy a aplikácie. Nitra: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 2011. 534 p. ISBN 978-80-8094-807-8.

R. Mates, and R. Wokoun et al. Malá Encyklopedie regionalistiky a veřejné správy. Praha: PROSPEKTRUM, 2001. 200 p. ISBN 80-7175-100-6.

L. Mládková et al. Vybrané aspekty systému řízení státních organizací. Zlín: VeRBuM, 2011. 124 p. ISBN 978-80-87500-10-1.

J. Peková. Verejné finance: teorie a prax v ČR. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 644 p. ISBN 978-80-7357-698-1.

J. Peková, and J. Pilný. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI Publishing, 2002. 442 p. ISBN 80-86395-21-9.

R. Provazníková. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. Praha: GRADA Publishing, 2009. 304 p. ISBN 978-80-247-2789-9.

J. Šebestová. Kontrolní systém veřejné správy a veřejného sektoru. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2008. 180 p. ISBN 978-80-7248-460-7.

J. Toth. Ekonomika měst a obcí. Praha: Grada, 1998. 194 p. ISBN 80-7079-693-6.

Únia miest Slovenska. 2013. [online]. cited 5th september 2014. Available at:

.

M. Wildmannová et al. Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2001. 139 p. ISBN 80-210-2514-X.

Act no. 369/1990 Coll. on municipal establishment

Act no. 460/1992 Coll. Constitution of the Slovak Republic

Act no. 211/2000 Coll. on free access to information

Act no. 431/2002 Coll. on accounting
DOI: https://doi.org/10.26458/jedep.v3i3.79

Refbacks

Copyright (c)
INDEXING

 

Environmental Science Journals,<br /> Natural Science Journals, SciTech Journals, Illustrata: Natural Science ICV 2015: 81.51DOAJREPEC   citefactor researcherid ECONBIZ ERIHPLUS     Sherpa" researchbib Gale Base    

Ulrichs     Stanford    

cornelniv    oclc     Toc     google
    ez3     ilinois sjif ohs 
Administred: Rocsana B. Manea Tonis

http://icourses.wix.com/itmk 

.