Irrigation, a Component of the Sustainable Agriculture in North Western Romania in the Context of the Climate Change UDK 631. 67 : 551. 583 (498)

Authors

  • Cornel Domuţa University of Oradea, Romania
  • Vasile Bara University of Oradea, Romania
  • Maria Şandor University of Oradea, Romania
  • Camelia Bara
  • Cristian Domuţa
  • Lucian Bara
  • Ioana Borza
  • Radu Brejea
  • Manuel Gitea
  • Adrian Vuşcan

DOI:

https://doi.org/10.26458/jedep.v1i1.6

Keywords:

irrigation, yield level, soil water content, pedological drought

Abstract

  The paper is based on the researches carried out during 1976-2010 in the long term trial placed on the prelvosoil from Agricultural Research and Development Station Oradea. The main field crops of the area (wheat, maize, sunflower, soybean, bean, potato, sugarbeet, alfalfa) were studied. Based on the soil moisture determination ten to ten days, the soil water reserve was maintained between easily available water content and field capacity on the watering depth. Pedological and strong pedological drought (the decrease of the soil water reserve on watering depth bellow easily available water content, bellow wilting point respectivelly) were registered every year. The use of the irrigation determined the improve of the water/temperature+light (Domuta climate index) report, the increase of the daily and total water consumption, yield gains very significant statistically, the improve of the yields stability and yields quality, the increase of the water use efficiency. The use of the good soil management didn’t worsen the soil structure and the chemical  and biological parameters of the soil were improved. The researches sustain the irrigation opportunity for sustainable agriculture in the North-Western Romania.

References

Budoi Gh., Penescu A, 1996, Agrotehnica, Ed. Ceres, Bucureşti

Botzan M., 1966, Culturi irigate. Editura Agro-Silvică, Bucureşti

Borza I., 2006, Cercetări privind influenţa unor măsuri fitotehnice asupra eficienţei valorificării apei de către cultura porumbului in condiţiile Campiei Crişurilor, Teză de doctorat Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

Borza I., 2007, Valorificarea apei de către cultura porumbului din Campia Crişurilor. Editura Universităţii Oradea

Brejea R, 2010, Ştiinţa solului Editura Universităţii Oradea

Canarache A., 1990, Fizica solurilor agricole. Editura Ceres, Bucureşti

Domuţa C., 1995, Contribuţii la stabilirea consumului de apă al principalelor culture din Campia Crişurilor. Teza de doctorat. ASAS “Gheorghe Ionescu Şişeşti”, Bucureşti

Domuţa C. and all., 2001, Researches regarding the crop water requirement in main crop from Western Romania. Proceed ICID, International Symposium,Brno and Prague

Domuţa C., 2003, Oportunitatea irigaţiilor in Campia Crişurilor. Ed. Universităţii din Oradea

Domuţa C., 2005, Irigarea culturilor, Ed. Universităţii din Oradea

Domuţa C., 2009, Irigarea culturilor, Ed. Universităţii din Oradea

Domuţa C. (cord), 2009 Irigaţiile in Campia Crişurilor, Ed. Universităţii din Oradea

Domuţa Cr. 2010, Cercetări privind influenţa irigaţiei asupra culturilor de porumb, soia şi sfeclă de zahăr in condiţiile Campiei Crişurilor, Teză de doctorat Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Domuţa C., Domuţa Cr., 2010 Irigarea porumbului in Campia Crişurilor

Doorembos J.and Kassam A.M., 1986, Yield response to water, FAO, Rome

Doorembos J. and Pruitt W.O., 1992, Crop water requirement FAO, Rome

Grumeza N., Merculiev O., Klepş Cr. şi colab., 1989, Prognoza şi programarea udărilor in sistemele de irigaţii. Editura Ceres, Bucureşti

Guş P. şi colab., 1998, Agrotehnica, Editura Risoprint

Hera Cr., 1999, Agricultura durabilă performantă . Ed. Agris-Redacţia revistelor agricole Bucureşti

Downloads

Published

2012-02-12

Issue

Section

Articles