Analyzing the Impacts of Restructuring on the Turkish State-Owned Banks

Authors

  • Gazi SARISAKALOGLU
  • Mustafa BILGIN Hitit University, Faculty of Economics and Administrative Sciences,

DOI:

https://doi.org/10.26458/jedep.v6i4.564

Keywords:

Bank, State Owned Bank, Restructuring of State-Owned Banks, Banking Sector.

Abstract

The subject of this research is to compare the performance based on determined criteria of the state owned banks in Turkey before 10 years and after 14 years from 2001 the date they were included in a restructure program. The t-test method is used in the study. According to the results of the analysis, it was concluded that the most successful state-owned bank was Halkbank with a small margin in front of Ziraat Bank after the year that the restructuring program was implemented. Ziraat Bank, as well as having the second most positive development of public banks in terms of analysis ratios, it has almost equal proportions with Halkbank in terms of asset quality and branch ratios. Halkbank is ranked first as usual in terms of branch ratios. All state owned banks are subject to the close rates for branch ratios. When evaluating the performance of public banks in general over a total of 36 criteria, they showed positive development for 26 criteria. That means after the restructuring program that we called 2nd period in the study public banks became more successful based on established criteria.

Author Biography

Mustafa BILGIN, Hitit University, Faculty of Economics and Administrative Sciences,

Economics

References

Acar, M. ,Erkoç, T. and Yılmaz, B., Türk Bankacılık Sektörü İçin Karşılaştırmalı Performans Analizi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, p.1.

Akdağ, M., SPSS İstatistiksel Analizler, Malatya,2011, p.3.

]Akgüç, Ö., Türkiye’de Yabancı Bankalar, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2007, 36: 6-17.

Altıkulaç, E., Kamu Bankalarının Özelleştirilmesi ve Türkiye’de Performanslarının Özel ve Yabancı Bankalarla Karşılaştırılmasına İlişkin Kantitatif Bir Analiz, İstanbul, Marmara University Department of Banking and Insurance, PhD Thesis, 2006, pp.232-251.

Atasoy V., Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme Sorunları, Ankara, Nurol Matbaacılık, 1993, p.27-28.

Bağcı, H. and Rençber, F.Ö., Kamu Bankaları ve Halka açık Özel Bankaların Promethee Yöntemi ile Karlılıklarının Analizi, Aksaray University Journal of Economics and Administrative Sciences, 2014, p. 1.

Bayrakdaroğlu, A., Bankacılık ve Sigortacılık Ders Notu, Finansal Sistem Finansal Kurumlar ve Bankalar, 2013, pp. 5-8.

Coşkun, M., Türkiye’de Bankacılık Sektörü Piyasa Yapısı Firma Davranışları ve Rekabet Analizi, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, İstanbul, 2012, pp. 27-28.

Erçel, G.,Küreselleşme Ve Uluslararası Finansal Gelişmeler, Asya Bankalar Birliği Genel Kurulu, İstanbul, 2000, pp. 2- 17.

Kandemir, T. and Arıcı, N., Mevduat Bankalarında Camels Performans Değerleme Modeli Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma (2001-2010), Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2013, pp.61-87.

Uçarkaya, S. , Kamu Bankalarının Bankacılık Sistemindeki Rolü, Ankara, The Central Bank of the Republic of Turkey General Directorate of Banking and Financial Institutions, Expertise Proficiency Thesis, 2006, pp.64-65.

Ural, A. and Kılıç, İ., Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara, Detay Akademi Anadolu Yayıncılık, 2006, p. 200.

Downloads

Published

2017-12-23

Issue

Section

Articles