KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A STRATEGIC BUSINESS RESOURCE

Authors

  • Eugen Ghiorghita Spiru Haret University
  • Adam Grzegorczyk University of Promotion in Warsaw

DOI:

https://doi.org/10.26458/jedep.v6i2.536

Keywords:

knowledge management, intangible assets, intellectual capital, intellectual property, structural capital, customer capital

Abstract

The development of a knowledge-based economy means that today's businesses face many of the new challenges of adapting to the changing environment. Since the early 1990s, knowledge management became not only an academic discipline, but more than that, an effective way to assure the continuous improvement of the organization.  The search for competitive advantages led companies to focus on the complex philosophy of intellectual capital and its connected concepts: human capital, structural capital, organizational capital, intellectual property, and last but not least, relational capital. The present article puts forward a short insight into the complexity of the ever changing and evolving system of knowledge management various concepts. 

Author Biography

Adam Grzegorczyk, University of Promotion in Warsaw

University of Promotion in Warsaw

References

A. Błaszczuk, J. Brdulak, M. Guzik, A. Pawlaczuk, Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach [Knowledge Management in Polish Companies], Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003 p. 13.

A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą: koncepcja i narzędzia, Dyfin, Warszawa 2007, p.24-25, A. Knap-Stefaniuk, Ludzie-bezcenny kapitał, „Zarządzanie Zmianami”, 2004, nr 1 p. 23.

Walczak W., „Własność intelektualna - cenne niematerialne aktywa organizacji”, E-mentor nr. 2 (39)/2011.

A. Sopińska, Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa SGH, Warszawa 2008, p. 101-104.

P. Wachowiak (red.), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, p. 43-44.

Ibidem, p. 43-44.

E. Skrzypek (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, p. 101.

A. Błaszczuk [et al.], op. cit., p. 73.

Ibidem.

A. Sopińska, op. cit., p. 102; K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005, p. 132.

A. Sopińska, op. cit., p. 102; K. Perechuda (red.), op. cit., p. 133.

A. Sopińska, op. cit., p. 101; E. Skrzypek (red.), op. cit., p. 184.

A. Sopińska, op. cit., p. 102; K. Perechuda (red.), op. cit., p. 132.

K. Perechuda (red.), op. cit., p. 133.

Ibidem, p. 130, 132.

Ibidem, p. 133.

P. Wachowiak (red.), op. cit., p. 43-44.

B. Kaczmarek, W. Walczak, Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2009 p. 233.

A. Sopińska, op. cit., p. 103.

K. Perechuda (red.), op. cit., p. 134; A. Sopińska, op. cit., p 103-104.

A. Sopińska, op. cit., p. 103-104.

A. Szczygielska, Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 200., p. 13.

B. Kaczmarek, W. Walczak, op. cit., p. 243.

K. Perechuda (red.), op. cit., p. 134.

A. Sopińska, op. cit., p. 104.

K. Perechuda (red.), op. cit., p. 136; M. Juchnowicz (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy; Difin, Warszawa 2007, p. 31. S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny: spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006 [et al.], p. 82.

P. Wachowiak (red.), op. cit., p. 45; K. Leja (red.), Zarządzanie wiedzą: wybrane problemy, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2006, p. 103; K. Perechuda (red.), op. cit., p. 136.

D. Jemielniak, A. K. Koźmiński (red.), op. cit., p 277-278.

B. Kaczmarek, W. Walczak, op. cit., p. 250; S. Kasiewicz [et al.], op. cit., p 82-83; K. Perechuda (red.), op. cit., p. 136.

B. Kaczmarek, W. Walczak, op. cit., p. 250.

K. Leja (red.), op. cit., p. 103.

K. Perechuda (red.), op. cit., p. 136.

S. Kasiewicz [et al.], op. cit., p 82-83; P. Wachowiak, op. cit., p. 45; K. Perechuda (red.), op. cit., p. 136-137.

K. Leja (red.), op. cit., p. 103.

P. Wachowiak (red.), op. cit.

K. Perechuda (red.), op. cit., p. 136.

M.J. Stankiewicz (red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” Toruń 2006, p. 151.

K. Leja (red.), op. cit., P. Wachowiak (red.), op. cit.

P. Wachowiak (red.), op. cit.; K. Leja (red.), op. cit.; A. Błaszczuk [et al.], op. cit., p 74-75.

Ibidem.

Ibidem.

K. Perechuda (red.), op. cit.

B. Kaczmarek, W. Walczak, op. cit., p. 2

P. Wachowiak (red.), op. cit. p. 123

W. Kotarba, Ochrona własności intelektualnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012, p.110

M. Nycz, M.L. Owoc, (red.), Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, p. 67..

Downloads

Published

2017-06-30

Issue

Section

Articles