Education of the next generation of managers in context of green economy

Authors

  • Jana Chovancova University of Prešov in Prešov, Faculty of Management, Department of environmental management, 17. novembra 1, 08001 Prešov
  • Helena Harausová

DOI:

https://doi.org/10.26458/jedep.v2i1.33

Keywords:

Sustainable development, Future managers, Education and training, Environmental policy tools, Green economy, Green Enhanced Skills Occupations

Abstract

This paper deals with the issue of education for sustainable development of the generation of future managers in the context of the green economy. The paper analyses the need for environmental education of graduates in theoretical way who are expected to act as executives and in positions which are defined as Green Enhanced Skills Occupations or shortly Green Jobs and who should be able to apply the tools of environmental protection in a business sector, municipalities or third sector. The essential part of the article presents the partial results of the research, which was focused on finding whether students of economic universities are aware of issue of sustainable development and environmental policy tools, which can help the implementation of green economy in the practice and whether this issue is taught at universities. At the end of the article authors point out the important role of universities in preparing the future managers to work in the green economy.

References

2009 Review of the European Union Strategy for Sustainable Development. On line 6.2.2013 <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0400:FIN:EN:HTML>

Azapagic, A., Perdan, S., Clift, R. (2004) Sustainable development in practice: Case studies for Engineers and Scientists. John Wiley & Sons, Ltd. ISBN: 0-470-85609-2

Bellan, P. (2010). Zelené pracovné miesta v kontexte trhu práce SR. On line 22.1. 2013

Egri, C.P. , Rogers, K. S. (2003). Teaching about the natural environment in management education: New directions and approaches. Journal of Management Education

Europe 2020 - A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. On line 6.2.2013

<http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_en.pdf>

Gál, Z., Zsibók, Z. (2012) Engagement of mid-range universities: Adopting European models and best practices in Hungary. AUDEM: The International Journal of Higher Education and Democracy 2:(1) pp. 94-120.

Halašová, M. (ed.) (2009). Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju. Zborník príspevkov a závery z 5. národnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 21.-22. januára 2009 v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2009, ISBN 978-80-8083-876-8

Huggins, R., Kitagawa, F. (2009). Devolution and knowledge transfer from universities: Perspectives from Scotland and Wales. Discussion Paper: Impact of Higher Education Institutions on Regional Economies Initiative. Cardiff: University of Wales Institute

Huttmanová, E., Adamišin, P., Hronec, O. (2009). Mozliwości środowiskowego ksztalcenia i wychowania w procesie edukacyjnym w Slowacji. In: Edukacja biologiszna i środowiskowa. nr. 4 (32) 2009. p. 5 – 10. ISSN 1643-8779.

Chovancová, J. (2012). Systémy environmentálneho manažérstva, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2011, 98 s. ISBN:978-80-555-0485-8, On line 15.1.2013 http://www.pulib.sk/elpub/FM/Chovancova2/index.html>

Korálová, K. Paulíková, A. 2008. Environmentálna výchova na vysokých školách ako súčasť udržateľného rozvoja Slovenska. In: RUSKO, M. – BALOG, K. [Eds.] 2008: Manažérstvo životného prostredia 2008. - Zborník z konferencie so zahraničnou účasťou konanej 5.-6.12. 2008; Bojnice. Žilina: Strix et VeV, Prvé vydanie. ISBN 978-80-89281-34-3.

Krasny, E. M., Lundholm, C., Plummer, R. (2010). Environmental ecudation, resilience, and learning: reflection and moving forward. Environmental Education Research, Vol. 16. Nos. 5-6, October 2010, 665-672, ISSN 1350-5622

Kravčáková, G.: Metódy manažmentu pracovnej motivácie. In: Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2007. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2007. - ISBN 9788080686574. - S. 86-102.

Lisbon Strategy for Growth and Jobs. On line 6.2.2013 <http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/>

Majerník, M., Chovancová, J., Juríková, J. (2008). Implementácia úloh Akčného plánu výchovy a vzdelávania k TUR do vedecko-výskumných a pedagogických aktivít Katedry environmentalistiky a riadenia procesov, TU Košice - identifikácia bariér a príležitostí. Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju na slovenských vysokých školách : zborník príspevkov zo seminára. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, p. 50-55, ISBN:978-80-223-2581-3

Majerník, M., Chovancová, J., Hodolič, J. (2009). Environmentálne manažérske systémy. Skalica : Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2009, 160 s. ISBN:978-80-89391-05-9

Majerník, M., Bosák, M., Chovancová, J. (2006) Educational concept of eco-management and audit scheme (EMAS) at Slovakian universities. Globalne i regionalne problemy ochrony srodowiska : praca zbiorowa. Gdansk : Wydawnictwo Gdanskiej wyzszej szkoly administracji, 2006. p. 225-236 ISBN:83-89762-06-4

Mintu, A. T., Lozada, H. R., Polonsky, M. J. (1993). Environmental consciousness and the business curricula: Some thoughts. Journal of Teaching in International Business, 5, XV-XVIII

Orr, D. (1992) Ecological literacy: Education and the transition to a postmodern world. Albany: State University of New York Press

Rands, G.P. (2009). A principle-Attribute matrix for Environmentally Sustainable Management Education and Its Application. The case for Change-Oriented Service-Learning Projects. Journal of Management Education, Vol. 33, Mumber 3, June 2009, 296-322, ISSN 1052-5629

Downloads

Published

2013-07-22

Issue

Section

Articles