The Women Employees within the Frame of Social Responsibility and an Analyse

Authors

  • Hulya Cagiran Kendirli Hitit University FEAS Businnes Department
  • Tugba Gulen
  • Tugba Kumbul

DOI:

https://doi.org/10.26458/jedep.v4i1.98

Keywords:

corporate social responsibility, gender equality, women

Abstract

Abstract: In many resources, corporate social responsibility is defined as an organization's ethic and responsible attitude towards all the partners in and outside of the instruction, it’s taking the decisions accordingly and apply them.In the researches that have been carried out recently, the concept of "partner" stands out. Institutions have relations with some certain partners such as consumers, advertisers and workers and so on as these groups include women as well. That is the reason why the studies should be carried out considering the women.This concept has a great role in increasing the number of the social responsibility projects of the institutions that put emphasize on women.Although Turkey signed CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) which is a legally binding contract and many contracts of ILO which aimed at protecting the equality of men and women, and made some certain laws to protect the equality, it was the 126th country of 130 countries according to the Index of Gender Mainstreaming report published by WEF (World Economic Forum) in 2013. In this regard, the need to replace women in the centre of social responsibility projects is inevitable.

Author Biography

Hulya Cagiran Kendirli, Hitit University FEAS Businnes Department

Asist. Prof. Dr.

References

Peltekoğlu, F.B. (2012), HalklaİlişkilerNedir?, Beta Basımevi , 7. Baskı, İstanbul

Aktan, C.C.andBörü, D. (2007) KurumsalSosyalsorumlulukİşletmelerveSosyalSorumluluklar, Editör :Çoşkun Can Aktan ,KurumsalSosyalSorumluluk , İGİAD Yayınları ,İstanbul

Sönmez, F. and Bircan, K. (2004).İşletmelerinSosyalSorumluluğuveÇevreSorunlarındaEkonomikYaklaşımlar. YaklaşımDergisi. Yıl:12, Sayı:133, s.476‐490

ÇorumİşGücüPiyasasıAnalizRaporu, (2013), ÇorumÇalışmaveİşKurum İl Müdürlüğü, Çorum

Petenkaya, Z.I. (2010)DevletinDeğişimiveÖzelSektör: DünyadaveTürkiye’deSosyalSorumlulukAnlayışı,AnakaraÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsü, YüksekLisansTezi

Commision of the European Communities, (2001), ec.europa.eu/.../lb_com_2001_0370_en.pdf

Türkiye’deÖzelSektörünKurumsalSosyalSorumlukAnlayışınaİlişkinYararAlgısı: KurumsalSosyalSorumlulukFaaliyetlerininDuyurulmasında Web SitelerininKullanılması, Dr.NurayYılmazSert http://www.ajit‐e.org/?menu=pages&p=details_of_article&id=56 35

SosyalSorumlulukKampanyaları İle ÇocuklarınBilinçlendirilmesiveEğitimiTürkiye’denBirUygulamaÖrneği: AygazDikkatliçocukkazalarakarşıbilinçlendirmekampanyası

GÖZTAŞ, A. and BAYTEKİN, P., (2009), SosyalSorumlulukKampanyalari İle ÇocuklarinBilinçlendirilmesiVeEğitimiTürkiye’denBirUygulamaÖrneği: Aygaz ‘DikkatliÇocuk’ KazalaraKarşiBilinçlendirmeKampanyasi”, Journal of YaşarUniversty, No.13. Vol 4, ss.1997-2015.

Şener, Ü. And Demirdirek, H. (2014),ToplumsalCinsiyeteDuyarlıVeri Çalışması,01.01.2014http://www.tepav.org.tr/upload/files/haber/1399033411-7.TCDV_ Toplumsal_ Cinsiyete_ Duyarli_ Veri_ Calismasi_Egitimi.pdfErişim tarihi13.07.2014

AKAL, Z.,(2000) İşletmelerdePerformansÖlçümveDenetimi, MilliProdüktiviteMerkezi, Yayın No:173, Anakara.

KAYA, S. (2008) İşletmelerdeSosyalSorumlulukve SA 8000 (Social Accountability) Standardı, AR- GE, http://www.izto.org.tr, ErişimTarihi: 29.09.2014

Downloads

Published

2015-03-30

Issue

Section

Articles