Kastratovic, Edita, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Belgrade, SERBIA, Serbia