SHOPOVA, Ivanka, University of agribusiness and rural development, Bulgaria