Premović, Jelena, The University of Novi Sad, Serbia, Serbia